программа "ОХРАНА ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ПЕСТИЦИДАМИ И ЯДОХИМИКАТАМИ" (72 часа)